שולחן אכול מעץ

שולחן אוכל מעץ אלון מבוקע על גבי רגלי סיכה